Faktorer

Den sociale faktor

 

Læs mere

Den skjulte faktor

 

Læs mere

Den administrative faktor

 

Læs mere

Den organisatoriske faktor

 

Læs mere

VirksomhedsSocialisten skal være værdiskabende for kunde og medarbejdere på parametre som økonomi, udvikling, virksomhedskultur, menneskelighed og socialt ansvar. Vi skal også være kundens sparringspartner i organisationsudvikling på et teoretisk og praktisk plan, kunne identificere problemstillinger og komme med løsningsforslag på alle niveauer i organisationen. Vi skal kunne varetage kontakten til Jobcenter og Kommune, fordi vi kender systemerne, sproget, loven, mulighederne og organisationen.

Faktorer

Den sociale faktor

 

Læs mere

Den skjulte faktor

 

Læs mere

Den administrative faktor

 

Læs mere

Den organisatoriske faktor

 

Læs mere