• Intervention med ledelse og medarbejdere om de personlige problemstillinger, som ikke bliver italesat i dagligdagen, men som begge parter ved forringer medarbejderens arbejdsengagement/indsats og dermed følgende værdiforringelser for virksomheden.
  • Fra iagttager/bænkevarmer til engageret/dedikeret medarbejder. Intervention i/synliggørelse af skjult medarbejderpotentiale personligt og fagligt.
  • Virksomhedens sparring på lovgivningsmæssige muligheder i fht. fastholdelse af medarbejderresourcer.

Få rådgivning fra VirksomhedsSocialisten

Book et møde Go back to Services