Services

Hvad jeg gør

Human Resource

Tagline

Som en ekstern medspiller i din virksomhed kommer jeg udefra og hjælper med at løse de problemstillinger, der ikke er fokus på i hverdagen – problemstillinger, som både ledelse og medarbejdere ved forringer arbejdsglæden og engagementet på arbejdspladsen.

Jeg hjælper også med andre ting. Eksempelvis:

  • Sparring om ansættelser
  • Ansættelse af personer med særlige behov
  • En medarbejderlivline – personlig sparring til en værdifuld medarbejder

Organisatorisk sparring

Tagline

Jeg hjælper med at forløse dine medarbejderes fulde potentiale både personligt og fagligt. På den måde skaber vi engagement og dedikation.

Èn ting er, at medarbejdernes fulde potentiale bliver forløst, men det er mindst lige så vigtigt, at samarbejdet fungerer på det ledelsesmæssige plan.
Jeg kan give sparring og understøtte de rette rammer for samarbejdet. På denne måde sikrer vi, at ledelsen bliver et match på det personlige og det sociale plan.

Samtidig kan jeg rådgive om de muligheder der er i lovgivningen for, at I kan beholde de ressourcer i virksomheden, som I har behov for.

Virksomhedskultur

Tagline

En god virksomhedskultur er et af de vigtigste elementer, der skal til for at sikre et godt arbejdsmiljø og arbejdsglæde.
Desværre sker det nogle gange, at tonen bliver for hård, eller at der opstår andre udfordringer, som påvirker arbejdsglæden og produktiviteten.

Her kan jeg hjælpe, fordi jeg ser tingene udefra og kan stille spørgsmålstegn ved, hvorfor tingene er som de er.

Det samme gælder for arbejdsgangene i virksomheden. Med mit blik udefra har jeg retten til at undre mig og komme med forslag til, hvor I kan optimere endnu mere.

Få rådgivning fra

VirksomhedsSocialisten