Har du behov for en privat socialrådgiver der kan støtte og guide dig?

Virksomhedssocialisten yder i mindre omfangsocialrådgiverbistand til private.

Det er afgårende for mig, at være engageret, ordentlig, troværdig og ærlig, så du oplever at være tryg med vores aftaler. Det er også vigtigt for mig, at vores samarbejdspartnere i det kommunale eller private føler sig respekteret personligt og fagligt.

Mit udgangspunkt er, at du i størst mulige omfang selv bevarer styringen og ansvaret. Det betyder, at jeg i dine sagsakter og i dialogen med dig, finder muligheder for at du kommer videre med din sag på egen hånd i samarbejde med kommunen, jobcentret eller andre. Derfor er min anbefaling sjældent en partsrepræsentation hvor jeg overtager ansvaret, men jeg deltager gerne i møder som bisidder sammen med dig.

MIn ekspertise ligger på beskæftigelsesområdet og andre nærliggende områder. Hvis den rådgivning du mangler ligger uden for mit fagområde, så henviser jeg gerne til selvstændige socialrådgiverkollegaer, som har ekspertise på andre fagområder.

VirksomhedsSocialisten arbejder med udgangspunkt i Dansk Socialrådgiverforenings professionsetik. Se den her:

https://socialraadgiverne.dk/wp-content/uploads/2017/05/2011-Professionsetik.pdf