VS_profilbillede_faktor

Anni Christensen

CEO / Socialrådgiver

Jeg er uddannet Socialrådgiver og Produktionstekniker. Interessen for “det hele menneske” i arbejdslivet, privatlivet og organisationskulturens betydning har inspireret mig til at starte min virksomhed, som i dag er VirksomhedsSocialisten.

 Vision
Min vision er, at VirksomhedsSocialisten skal virke for at ledelse og medarbejdere får et arbejdsliv, samt et privatliv som er i harmoni. Vi skal være let tilgængelige for ledelsen, til at understøtte hele organisationen til gavn for den enkelte, og for virksomheden.

Formål
VirksomhedsSocialisten skal skabe værdi for kunden på parametre som økonomi, udvikling, virksomhedskultur, menneskelighed og socialt ansvar. Vi skal være kundens sparringspartner, kunne identificere problemstillinger og komme med løsningsforslag på alle niveauer i organisationen. Vi skal kunne varetage kontakten til jobcenter og kommune, fordi vi kender systemet, sproget, loven, mulighederne og organisationen.

Værdigrundlag
VirksomhedsSocialisten bygger på ærlighed, troværdighed, ordenlighed, samt faglige- og personlige kompetencer. Vi vil levere ting til tiden, på et fagligt højt niveau og til kundens tilfredshed.

Etik
Mine personlige etiske værdier er tillid, ordenlighed, ærlighed, troværdighed og ligeværdighed blandt mennesker. Jeg tilslutter mig Professionsetikken i Dansk Socialrådgiverforening: Individets værdighed, Social retfærdighed. Professionel integritet og Medmenneskeligt ansvar.

 

 

.