.

Anni Christensen

CEO / Socialrådgiver

Jeg er uddannet Socialrådgiver og Produktionstekniker. Interessen for “det hele menneske” i arbejdslivet og privatlivet og organisationskulturens betydning har inspireret mig til at starte min virksomhed.

 Vision
Min vision er, at VirksomhedsSocialisten skal virke for at ledelse og medarbejdere får et arbejdsliv og et privatliv som er i harmoni. Vi skal være let tilgængelige for ledelsen til at understøtte hele organisationen til gavn for den enkelte og for virksomheden.

Formål
VirksomhedsSocialisten skal skabe værdi for kunden på parametre som økonomi, udvikling, virksomhedskultur, menneskelighed og socialt ansvar. Vi skal være kundens sparringspartner, kunne identificere problemstillinger og komme med løsningsforslag på alle niveauer i organisationen. Vi skal kunne varetage kontakten til jobcenter og kommune, fordi vi kender systemet, sproget, loven, mulighederne og organisationen.

Værdigrundlag
VirksomhedsSocialisten bygger på ærlighed, troværdighed, ordenlighed, samt faglige- og personlige kompetencer. Vi vil levere ting til tiden, på et fagligt højt niveau og til kundens tilfredshed.

Etik
Mine personlige etiske værdier er tillid, ordenlighed, ærlighed, troværdighed og ligeværdighed blandt mennesker. Jeg tilslutter mig Professionsetikken i Dansk Socialrådgiverforening: Individets værdighed, Social retfærdighed. Professionel integritet og Medmenneskeligt ansvar.

Anni Christensen

CEO / Socialrådgiver

Jeg er uddannet Socialrådgiver og Produktionstekniker og har mange års erfaring som ansat i offentlige og private virksomheder. Det er interessen for “det hele menneske” i arbejdslivet og privatlivet og organisationskulturer, som har inspireret mig til den socialfaglige uddannelse og dermed også introduceret mig til arbejdsfastholdelse, beskæftigelse på særlige vilkår, psykiatri og misbrug.

 Vision
Min vision er, at VirksomhedsSocialisten skal medvirke til at ledelse og medarbejdere får et arbejdsliv og et privatliv som er i harmoni. Vi skal medvirke til at medarbejdere med behov for særlige hensyn kan ansættes eller fortsat være ansat, således at alle medarbejdere anerkendes som værdifulde og en del af virksomheden. Vi skal være et let tilgængeligt redskab for ledelsen til at understøtte medarbejder- og ledelsestrivsel, samt organisationen til gavn for den enkelte og for virksomheden.

Formål
VirksomhedsSocialisten skal være værdiskabende for kunde og medarbejdere på parametre som økonomi, udvikling, virksomhedskultur, menneskelighed og socialt ansvar. Vi skal også være kundens sparringspartner i organisationsudvikling på et teoretisk og praktisk plan, kunne identificere problemstillinger og komme med løsningsforslag på alle niveauer i organisationen. Vi skal kunne varetage kontakten til Jobcenter og Kommune, fordi vi kender systemerne, sproget, loven, mulighederne og organisationen.

Værdigrundlag
VirksomhedsSocialisten bygger på ærlighed, troværdighed, ordenlighed, samt faglige- og personlige kompetencer. Vi vil levere ting til tiden, på et fagligt højt niveau og til kundens tilfredshed.

Etik
Jeg kan selvfølgelig ikke stå inde for et værdigrundlaget i VirksomhedsSocialisten, uden at jeg kan stå inde for de samme etiske værdier som person. Blandt mine personlige etiske værdier er tillid, ordenlighed, ærlighed, troværdighed og ligeværdighed blandt mennesker. Jeg står også fuld ud bag den Professionsetik som er vedtaget for socialrådgivere: Individets værdighed, Social retfærdighed. Professionel integritet og Medmenneskeligt ansvar.