FAQ

Her er et par af de spørgsmål som jeg er blevet stillet at potentielle kunder. Svarene siger lidt om mine opgaver, kompetencer og værdier.

Produktionsvirksomhed

Vi har nogle oprydnings- og pedelopgaver i virksomheden som vi ikke har tid til, men det forsinker ofte vores arbejde at det ikke er gjort. Der er ikke mange timer og arbejdstiden kan variere. Kan du hjælpe med at finde opgaver så der er en stilling til en fuldtidsmedarbejder eller andre løsninger?

Ja, det er en opgave VirksomhedsSocialisten kan påtage sig. Jeg foreslår, at jeg kommer på besøg på din virksomhed og får en fornemmelse af jer og hvad I laver. En kort rundvisning af den som skal være leder for den nye medarbejder og en præsentation af de opgaver I ønsker udført. Jeg kommer herefter med forslag til hvordan jeg ser I kan løse jeres ønsker og kan evt. være behjælpelig med at finde den rette medarbejder.

Håndværksmester

Hvorfor skal vi vælge at kontakte dig og ikke annoncere efter en ny medarbejder?

Annoncering kan være en god ide, hvis der er mange ledige eller stor bevægelighed af arbejdskraften inden for dit område.. Det betyder, at du skal bruge tid på at besvare opringninger, snakke med dem som kommer forbi, se ansøgninger igennem og holde samtaler med potentielle medarbejdere. Det er bare ikke alle brancher hvor kvalificerede medarbejdere venter lige uden for døren.

Jeg kan afsøge potentielle medarbejdere i mit netværk, tage kontakten til Jobcentret, læse ansøgninger, tage opkaldene, indhente referencer og evt. det første møde med ansøgere. Så bruger din tid på det du tjener flest penge på – at lede din virksomhed. Jeg leverer et aftalt antal ansøgere, som alle vil være fornuftige at investere i.

Forinden har vi selvfølgelig aftalt hvilke parametre som du ønsker en kommende medarbejder vurderet på. Det minimerer risikoen for at vælge en forkert medarbejder og derved sparer du tid og penge.

Virksomhedsleder

Hvad er det egentlig du tilbyder med Den Skjulte Faktor?

Jeg har valgt at kalde denne ydelse for en Skjult Faktor, fordi jeg oplever at der er problemstillinger på virksomheder, hos ledelse eller medarbejdere, som vi enten ikke kender til, ikke erkender eller bare ikke italesætter.

Min opgave for en virksomhed kunne typisk være problemidentifikation, sparring på løsningsmuligheder, italesættelse af svære problemstillinger med medarbejdere eller meget andet. Jeg plejer at sige, at det er de opgaver som personaleafdelingen måske kunne tage sig af, hvis virksomheden havde en eller også forbliver det uløst.

Og hvorfor skulle du investere i at løse problemet? Fordi du vil være en ansvarlig virksomhedsleder som tager sin virksomhed, sig selv og medarbejdere alvorligt og ønsker en virksomhed med ry for at være en arbejdsplads i trivsel, socialt, økonomisk og konkurrencemæssigt. – og alternativet er måske fratrædelser, sygdom eller andet.

Langvarig sygemeldt

Tager du private kunder?

VirksomhedsSocialisten løser også socialrådgiveropgaver for private. Det kan være forskellige opgaver som at snakke med en uvildig om en problemstilling, skrive et brev, en ansøgning, en klage, være bisidder, mentor eller noget helt andet. Mine primære kompetence er beskæftigelsesområdet, voksenområdet, psykiatri- og misbrugsområdet.

Det er vigtigt, at du kender mine grundværdier, som blandt andet er tillid, etik, ordenlighed og ærlighed. Både overfor dig og dem vi skal samarbejde med. Det betyder, at jeg ser på de socialfaglige og lovgivningsmæssige muligheder og eventuelle fejl, men også hvad du og jeg kan bidrage positivt med for det videre forløb. Hvis jeg vurderer, at vores samarbejde eller opgaven ikke fører nogen steder hen for dig, så fortæller jeg dig det så du ikke spilder dine penge.

Det er vigtigt, at du gør dig klart at jeg ikke laver behandling. Jeg er ikke psykolog eller terapeut, men jeg samarbejder med flere, som jeg kan henvise til hvis du søger behandling. Hvis du søger en privat socialrådgiver på andre områder end mine kan jeg eventuelt henvise dig til en kollega. Disse ydelser er gratis for dig.