FAQ – Spørgsmål og svar

Her er et par af de spørgsmål som jeg er blevet stillet af potentielle kunder. Svarene til pågældende spørgsmål siger lidt om mine opgaver, kompetencer og værdier. Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte mig, hvis du har andre spørgsmål.

Vi har nogle oprydnings- og pedelopgaver i virksomheden som vi ikke har tid til, men det forsinker ofte vores arbejde at det ikke er gjort. Der er ikke mange timer og arbejdstiden kan variere. Kan du hjælpe med at finde opgaver så der er en stilling til en fuldtidsmedarbejder eller andre løsninger?

Ja, det er en opgave VirksomhedsSocialisten kan påtage sig. Jeg foreslår, at jeg kommer på besøg på din virksomhed og får en fornemmelse af jer og hvad I laver. En kort rundvisning af den som skal være leder for den nye medarbejder, og en præsentation af de opgaver I ønsker udført. Jeg kommer herefter med forslag til hvordan jeg ser I kan løse jeres ønsker, og kan evt. være behjælpelig med at finde den rette medarbejder.

Hvorfor kontakte Anni – i stedet for at udskifte syge medarbejdere?
Spar tid og penge!

Anni er ekspert i at skabe trivsel for medarbejdere, og derved effektivisere deres arbejdsevne, så de giver værdi for arbejdspladsen.

Sådan er processen:

 1. Du kontakter Anni, gerne telefonisk. Tlf. 22 55 01 19
 2. Du, Anni og medarbejderen mødes.
 3. Anni planlægger indsatsen og giver tilbud.
 4. Du beslutter om projektet skal fortsætte.

Du ender med at bruge din tid på dét du tjener flest penge på – nemlig at lede din virksomhed.
Anni bliver din tillidsperson og samarbejdspartner, som tager det tunge læs i forhold til medarbejderens trivsel og arbejdsevne. Derved sparer du tid og penge.

Hvad er Den Skjulte Faktor?

Jeg kalder denne faktor “skjult”, fordi at jeg oplever problemstillinger på virksomheder – enten hos ledelse, medarbejdere eller begge parter – som vi enten ikke kender til, ikke erkender eller bare ikke italesætter.

Problemløsning for en virksomhed:
 • Problemidentifikation.
 • Sparring på løsningsmuligheder.
 • Italesættelse af svære problemstillinger med medarbejdere.

Anni (Virksomheds Socialisten red.) kan løse opgaver som en personaleafdeling normalt burde tage sig af.
Hvis virksomheden ikke har en HR (Human Ressource) eller personale afdeling, forbliver problemer tit uløste. Dette leder ofte til opsigelser eller sygemeldinger, grundet dårlig medarbejder trivsel.

Vær på forkant med disse problemer i din virksomhed ved at engagere VirksomhedsSocialisten.
Det er aldrig for sent at starte et forløb og løse problemet.

Hvorfor skulle du investere i at løse problemet?
 • Du vil være en ansvarlig virksomhedsleder.
 • Du tager din virksomhed, dig selv og medarbejdere alvorligt.
 • Du ønsker en virksomhed med ry for at være en arbejdsplads i trivsel!
 • Du vil være bedst – socialt, økonomisk og konkurrencemæssigt.
 • Alternativet er måske fratrædelser eller sygdom.
Tager du Private kunder?
Socialrådgiver opgaver for private

VirksomhedsSocialisten løser socialrådgiveropgaver for private.

Anni kan hjælpe dig med forskellige opgaver:

 • Snakke med en uvildig person om en problemstilling.
 • Skrive et brev, en ansøgning eller en klage.
 • Være bisidder, mentor, eller noget helt tredje.
 • Opsummere dine skånehensyn og skabe en ønskelig jobsituation.

Mine primære kompetencer er:

 • Beskæftigelsesområdet
 • Voksenområdet
 • Psykiatriområdet
 • Misbrugsområdet

Mine grundværdier er:

 • Tillid
 • Ordenlighed
 • Ærlighed

Anni spiller med åbne kort, både overfor dig og dem vi skal samarbejde med.

“Det betyder, at jeg ser på de socialfaglige og lovgivningsmæssige muligheder, og eventuelle fejl. Du og jeg samarbejder, og bidrager begge positivt til det videre forløb”. 

Anni fortæller dig, hvis hun vurderer at samarbejdet eller opgaven ikke fører nogen steder hen for dig. Så du ikke spilder dine penge.
Hvis du søger en privat socialrådgiver på andre fagområder end ovenstående kan VirksomhedsSocialisten henvise dig til en kollega. Dét er gratis for dig.

Jeg arbejder altid inden for rammerne af Dansk Socialrådgiverforenings Professionsetik.

Som leder er udfordringen at skabe et godt arbejdsmiljø, hvor medarbejderne trives.
Mange arbejdspladser har et højt sygefravær, stor personaleudskiftning, kommunikations- og samarbejdsproblemer.
Magtkampe og mobning er også meget normale problemer, som VirksomhedsSocialisten kan hjælpe med at løse.
Vær på helst på forkant, og løs medarbejder problemer med VirksomhedsSocialisten, Anni.
Anni hjælper både med at løse problemer i opløbet, eller når problemer er opstået. Du kan altid ringe og forhøre dig om mulighederne.
Tlf. 22 55 01 19.

“Jeg arbejder ud fra et relationelt og anerkendende grundlag”.

Det vil sige, at Anni hjælper jer med at tage fat i dét der opstår, i relationer mellem mennesker.

“Man bør antage at mennesker som udgangspunkt har de bedste hensigter og gerne vil bidrage konstruktivt”. – Anni Christensen, ekspert i medarbejdertrivsel.

At tale med den sygemeldte medarbejder, er vejen til at få folk tilbage til arbejdet.
Anni gør op med tabuet (myten) om at sygdom i alle tilfælde udelukker arbejde.
Som leder har du ofte en fuld lønudgift i den første periode af en sygemelding – “Av”!
Sammen finder vi ud af hvordan din medarbejder kan være til gavn for din virksomhed, under en sygemelding eller i perioder hvor de normale arbejdsopgaver ikke kan udføres.