Lige nu:

Dialog om hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen ved sygefravær.

Projekter for private virksomheder omkring arbejdsfastholdelse og forebyggelse sygefravær og nedslidning er en stor del af mine aktiviteter lige nu  Håndværksbranchen  og produktionsvirksomheder har behov for at sikre en stabil tilknyttet arbejdsstyrke og undgå stor udskiftning af medarbejdere. Sygefravær, udskiftning af medarbejdere, nedsat effektivitet er med til at øge omkostningerne for enhver virksomhed. Dertil kommer at det her i området, grundet den høje beskæftigelsesgrad blandt faglærte, kan være svært at finde en ny medarbejder.

Jeg giver ofte vejledning og sparring til arbejdsgivere om de lovgivningsmæssige muligheder for hurtig indsats, delvis sygemelding og omlægning af arbejdsopgaver for at sikre den værdi som der allerede er investeret i en medarbejder forbliver i virksomheden. Dog med fokus på om indsatsen er en optimal løsning både for medarbejder og virksomhed. Nogle gange er det både den menneskelige og mest økonomiske løsning at hjælpe en medarbejder over i andre arbejdsfunktioner i en anden virksomhed.

Jeg møder stadig arbejdsgivere som interesseret i at fastholde medarbejdere og bruger sygefraværsstatistik, temadage, fitnesskort m.m. proaktivt i arbejdet med at forebygge længerevarende sygefravær.